Myślisz o zakupie nieruchomości nad morzem w innym kraju UE i nie wiesz, jak długo możesz tam mieszkać bez przerwy? Jakie masz prawa w przypadku dłuższych pobytów? Czy posiadanie nieruchomości w UE ma jakieś zalety? Istnieją pewne zasady dotyczące długości pobytu w innym kraju UE. W tym artykule przyjrzymy się, jak długo można legalnie przebywać w innym kraju UE i jakie są korzyści z posiadania tam nieruchomości.

Jako obywatel Unii Europejskiej (UE) masz prawo do swobodnego podróżowania i przebywania w innych krajach członkowskich. Oznacza to, że możesz swobodnie przemieszczać się, kupować nieruchomości, pracować lub studiować w innym kraju UE bez większych ograniczeń. Na pewno słyszałeś o kimś, kto kupił swoją nieruchomość w Bułgarii, Chorwacji lub mieszka na stałe w węgierskiej lub austriackiej wiosce przygranicznej. Obecnie studenci uniwersytetów często studiują w Skandynawii, Holandii, a najczęściej u sąsiadów w Czechach. Swobodne przemieszczanie się w obrębie państw członkowskich UE reguluje dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE. Każdy kraj członkowski UE ma również swoje własne specyfikacje, ogólnie rzecz biorąc, określone są następujące kryteria pobytu:

1. Pobyt krótkoterminowy (3 miesiące lub do 90 dni): Jeśli jesteś obywatelem UE, możesz swobodnie podróżować i mieszkać w innym kraju UE przez okres do 90 dni bez specjalnego wymogu wizowego. Ten rodzaj pobytu dotyczy turystów, wizyt rodzinnych, podróży służbowych lub krótkoterminowych studiów. W ciągu tych 90 dni masz prawo do swobodnego przemieszczania się, zatrudnienia lub prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Dopóki posiadasz nieruchomość w tym kraju, masz prawo do swobodnego przemieszczania się: Posiadanie nieruchomości w innym kraju UE daje Ci prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w tym kraju. Możesz tam mieszkać i korzystać ze swojej nieruchomości bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pobyt.

2. Pobyt długoterminowy (powyżej 90 dni): Jeśli planujesz przebywać w innym kraju UE dłużej niż 90 dni i nie posiadasz tam nieruchomości, musisz dopełnić pewnych formalności. Większość krajów UE wymaga zarejestrowania się w lokalnym urzędzie ds. cudzoziemców i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt długoterminowy. Zezwolenie to pozwala na pracę, naukę lub mieszkanie w danym kraju przez określony czas. Zezwolenie to jest zazwyczaj przyznawane na 5 lat.

3. Jako właściciel nieruchomości możesz również ubiegać się o pobyt stały: W niektórych przypadkach posiadanie nieruchomości może być krokiem do uzyskania stałego pobytu w tym kraju. Po upływie określonego czasu, który zazwyczaj wynosi od kilku miesięcy do kilku lat, możesz kwalifikować się do uzyskania statusu stałego rezydenta. Status ten pozwala na pozostanie w kraju na czas nieokreślony z takimi samymi prawami jak lokalny mieszkaniec.

Warunki stałego pobytu mogą się różnić w zależności od kraju UE, ale zazwyczaj wymagają, abyś był długoterminowym i nieprzerwanym rezydentem, właścicielem lub najemcą z umową najmu, miał opłacone ubezpieczenie zdrowotne i posiadał określoną kwotę pieniędzy na koncie. Na przykład musisz posiadać ważne dokumenty podróży, ubezpieczenie zdrowotne i środki na pokrycie wydatków podczas pobytu.

Podsumowując, jako obywatel UE posiadający nieruchomość w innym kraju UE, masz pewne korzyści i prawa związane z pobytem w tym kraju.
Jako właściciel nieruchomości jesteś zobowiązany do płacenia lokalnych podatków i przestrzegania przepisów obowiązujących w tym kraju: Oprócz przepisów dotyczących pobytu, mogą istnieć podatki i inne przepisy, które mają wpływ na własność nieruchomości. Na przykład obowiązek płacenia rocznego podatku od nieruchomości lub podatków lokalnych.

Ważne jest, aby pamiętać, że nawet jeśli masz prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w innym kraju UE, nadal musisz przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji ustanowionych przez to europejskie państwo członkowskie.

najlepsza ocena ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;